Endogami ve Ekzogami

Endogami ve Ekzogami

Yazar: Serkan Alpkaya

Kategori: Gorgon Ansiklopedi

Endogami, grup içi evlilik denilen bir uygulamadır. Bazı toplumlarda çok yakın akrabalar dışında akraba evliliği yapılması grubun kuralıdır. Bunun karşıtına, grup dışı evlilik uygulamasına ise ekzogami denir. Ancak bir cümleyle açıklanabilmesine rağmen bu iki kavramda görecelidir ve birbirleri içine girmiştir.

Örneğin bir grup kendi içinde endogamik olup klan seviyesinde ekzogamiktir. Buradaki göreceli ve birbirleri içine girmiş olmalarının ana sebebi ise toplulukları/toplumların babayanlı (patrilineality), anayanlı (matrilineal), çiftyanlı (double), birleşik (cognatic veya bilaterally), paralel ve çapraz ya da değişimli (Crossing or altemating) olarak tipolojilere ayrılmasındandır.[1] Bu, tipoloji keskin sınırlara sahip değildir. Buradaki her sınıflandırma, birinin diğerine göre daha baskın olması anlamına gelmektedir.

Kaynak

Alan Barnard ve Anthony Good: Research Practices in the Study og Kinship. London: Academic Pres 1984.

[1] Barnard ve Good 1984: 70

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir