Hakkımızda

 KÜNYE

Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi

 Arman Tekin

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Büşra Erturan

Editör

Serkan Alpkaya –  Büşra Erturan 

İnternet Yayın Kurulu

Berna Güler

İpek Türel

Gorgonlar (Yazar ve Çevirmenlerimiz)

Ahmet Somay

Ayşe Neval Türkmen

Berna Güler

Cemal Özer

Cemil Erdem Bilgiç

Damla Coşkun

Deniz Gökhan Gel

Drake T. Wolfgang

Elif Naz Şengün

Erdem Gündüz

Eser Alpkaya

Gizem Korkmaz

Haşim Durak

İpek Türel

Mehmet Salih Keçici

Mehmetcan Soyluoğlu

Melis Fettahoğlu

Özgecan Bulut

Polina Cengiz

Rabia Yeniceli

Sevinç Gülçiçek

Umutcan Gezici

Utku Baran Ertan

Yasin Evrim Göllü

E-Dergi Tasarımı: Umut Yıldırım

Logo Tasarımı: Burak Sanatçı

Twitter: https://twitter.com/GorgonDergi

Instagramhttps://www.instagram.com/gorgondergisi/

Facebookhttps://www.facebook.com/GorgonDergisi/

info@gorgondergisi.org

editor@gorgondergisi.org