Henoteizm

Yazar: Serkan Alpkaya

Kategori: Gorgon Ansiklopedi

Henoteizm, diğer tanrıların olduğuna inanılıp sadece bir tanrıya ibadet etme inancıdır. Henoteizm genellikle Katenoteizm ile benzeştirilmektedir. Katenoteizm, Yunanca kath hena theon kelimesinden türetilmiştir ve anlamı: “bir seferde bir tanrı”dır ancak kelime tam anlamıyla aynı anda çeşitli tanrılara ibadet anlamına gelmektedir.

Henoteizm kelimesi, 19. yüzyılda filolog ve karşılaştırmalı mitoloji ve din konusunda çalışmalar yapmış olan Max Müller tarafından türetilmiştir. Birçok araştırmacı, monolatrizm[1] terimini henoteizme tercih eder. Her iki terim de, bir tanrının merkezî bir rol oynadığı ve politeizm görüşünden ayrılmadan monoteist görüşü ele almayı ifade eder.


[1] Monolatrizm, bir politeizm tipidir. Birçok tanrının var olduğuna inanmakla birlikte bu tanrıların her birinin sadece kendisine tapan kişilere karşı güçlü olduklarını öne sürer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir