Monoteizm | Tektanrıcılık

Yazar: Serkan Alpkaya

Monoteizm, bir tanrının varlığını veya tanrının birliğini kabul eden öğretidir. Genellikle Monoteizm; Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerini nitelemek için kullanılır ancak diğer inançlarda da bu öğretiyi görmek mümkündür.

Monoteizm ile politeizm (çoktanrıcılık) çoğu kez basit terimlerle ifade edilmektedir, sözgelimi sayı mevzusuna indirgenmektedir. Ancak dinler tarihi bizlere gösteriyor ki, bu konuda üzerine düşünülmesi gerekilen birçok olgu ve kavram var. Monoteizm ile Politeizm arasındaki ilişkiyi devamlılık olarak görmemek gerekir çünkü Monoteizme geçişin Politeizmden olduğuna dair geçerli bir nedenimiz yoktur.

Monoteizm’deki tanrı, dünyanın ve insanlığın yaratıcısı olarak algılanır. Bu Tanrı, yeryüzünü yaratıp akışına bırakmamıştır; bilgeliğiyle ve zaman zaman yaptığı müdahalelerle yaşama yön vermeye devam etmektedir. Ayrı yine bu Tanrı sadece dünyayı ve insanlığı değil; insanlığın uyması için ahlaki birtakım şeyler de yaratmış ve insanlığın bunlara uymasını emretmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir