Uzaktan Yakından | Claude Lévi-Strauss

Yazar: Serkan Alpkaya

Claude Lévi-Strauss, Fransız etnolog, antropolog.  Kendisi kültürel ve sosyal antropoloji alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Yapısalcılık akımının başını çeken isimlerden biri olmuştur. Terminolojik olarak kökenini yapı kavramından alan, parçaların bir araya gelmesiyle bütünü ifade eden bu düşünce akımının en önemli kurucusu Levi-Strauss’dur. Levi-Strauss, dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün dilbilim çalışmalarını antropoloji disiplinine uyarlayarak mit, hediye alış-verişi, inanç biçimleri, akrabalık… gibi kültüre ait özelliklerden elde ettiği verileri toplulukların çözümlenmesinde kullanmıştır.

Türkçe yayımda birçok eseri bulunan Strauss’un yeni bir kitabı daha Türkçe’ye kazandırılmıştır. Üstelik söyleşi kitabı.

Metis Yayınları’nın tanıtım bölümünden “Önce Lévi-Strauss’un hayatı ve tanık oldukları hakkında konuşuyorlar: Brezilya’da Yerli kabileleri arasında yaptığı saha araştırması, İkinci Dünya Savaşı başında askere alınması, Soykırım’dan kurtulması, Fransız gerçeküstücülerle Amerika’da kurduğu yakın ilişkiler ve yapısalcılığın kuruluşu. Ardından, birkaç kuşağı derinden etkilemiş bu büyük düşünürün kitapları ve düşünceleri geliyor. En temel önkabullerimizi dahi tartışmaya açan bir eleştirel düşüncenin yanı sıra, 20. yüzyılın zanaatkâr entelektüellerinin dünyasına açılan bir kapı gibi bu söyleşiler. Felsefe, sosyal bilimler ve düşünce tarihiyle ilgilenen okurlarımızın zevkle okuyacağına inanıyoruz.”

Kitabın Künyesi:

Claude Lévi-Strauss, Uzaktan Yakından (Söyleşi: Didier Eribon), çev. Haldun Bayrı, Metis Yayınları, 2018.


Claude Lévi-Strauss’un Türkçe’deki diğer kitapları:

Irk, Tarih ve Kültür, çev. Haldun Bayrı, Reha Erdem, Arzu Oyacıoğlu, Işık Ergüden, Metis Yayınları.

Yaban Düşünce, çev. Tahsin Yücel, Yapı Kredi Yayınları.

Hüzünlü Dönenceler, çev. Ömer Bozkurt, Yapı Kredi Yayınları.

Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, çev. Akın Terzi, Metis Yayınları.

Hepimiz Yamyamız, çev. Haldun Bayrı, Metis Yayınları.

Yapısal Antropoloji, çev. Adnan Kahiloğulları, İmge Yayınları.

Bakmak Dinlemek Okumak, çev. Ömer B. Albayrak, Yapı Kredi Yayınları.

Mit ve Anlam, çev. Gökhan Yavuz Demir, İthaki Yayınları.

Gorgon Kitaplığı’nın diğer kitapları:

http://gorgondergisi.org/category/gorgon-kitapligi/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir